Näytä kaikki

Vammaisen pysäköintilupa

Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Asetuksella säädetään tarkemmin vamman laatu ja vaikeusaste. Tällä vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä:

1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta

2) alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty

3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.

Vammaisen pysäköintilupa ei kuitenkaan oikeuta pysäköimään toisen henkilön maksamalle autopaikalle.

Lue lisää asiasta tieliikennelaista.