Näytä kaikki

Enää virolaiset eivät voi jättää valvontamaksuja maksamatta – rauha palaamassa parkkipaikoille

Enää virolaiset eivät voi jättää valvontamaksuja maksamatta cover

Vain harvat virolaiset autoilijat ovat maksaneet Suomessa saamiaan pysäköintivalvontamaksuja, selviää ParkkiPaten tilastoista. Ongelma on viimein ratkennut, mikä lupaa järjestystä parkkipaikoille.

Virolaiset autoilijat ovat kautta aikojen tehneet pysäköintivirheitä Suomessa hyvin yleisesti ilman seuraamuksia. Tämä on ollut mahdollista, koska suomalaiset eivät ei ole voineet periä valvontamaksuja ulkomaalaisessa rekisterissä olevista autoista.

– Ongelmatilanne on viimein ratkennut. Tavallisen autoilijan näkökulmasta muutos näkyy niin, että tietyille pysäköintialueille tulee lisää vapaita parkkipaikkoja, ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo.

Virolaisten väärinpysäköinti on tähän saakka ollut yleistä esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja lähikuntien alueilla.

– Näillä alueilla lähiseudun asukkaat ovat kärsineet väärinpysäköinnistä. He ovat korostaneet, että ongelma koskee myös lasten liikkumista ja yleistä liikenneturvallisuutta.

Lain tulkinta esti tietojen luovuttamisen

Virolaisten pysäköintivirheet ovat olleet yleisiä lakien tulkinnan takia.

– Haastavan tilanteen taustalla on ollut Viron lainsäädäntö ja sen tulkinta, jonka mukaan virolaisten autojen haltijatietoja ei ole luovutettu Suomeen valvontamaksujen perintää varten, Metsäranta kertoo.

ParkkiPate on käynyt pitkään aiheesta keskustelua Viron Kuljetusviraston kanssa. Yritys on korostanut, että virolaisten ajoneuvojen haltijatietoja tulisi luovuttaa suomalaisille pysäköinninvalvontayhtiöille, jos ajoneuvoille kirjoitettuja valvontamaksuja ei ole maksettu.

– Jo yleinen oikeuskäsitys tukee tätä toimintatapaa. Jos suomalainen autoilija noudattaa pysäköinninvalvontaa koskevia sääntöjä, miksi naapurimaan kansalainen voisi pysäköidä täällä väärin ilman seuraamuksia?

Järjestys palaa vähitellen, kun tieto kulkee

ParkkiPaten keskustelut päättyivät hiljattain myönteiseen lopputulokseen. Kesäkuusta lähtien myös virolaisille ajoneuvoille kirjoitettuja valvontamaksuja on siirretty perintäyhtiön perittäväksi, jos niitä ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

– Uskon, että järjestys palaa ongelma-alueille vähitellen, kun tieto uudesta käytännöstä ajan myötä välittyy ulkomaalaisille autoilijoille ja väärinpysäköinnit vähenevät merkittävästi. Metsäranta arvioi.

Pysäköinti ilman lupaa on ParkkiPaten tilastojen mukaan yllättävän yleistä Suomessa. Viime vuonna lähes viidesosa valvontamaksuista kirjoitettiin luvattoman pysäköinnin vuoksi.

– Väärinpysäköinti on todellinen ongelma taloyhtiöille ja liikekiinteistöille, jos asukkaille tai asiakkaille ei riitä enää parkkipaikkoja. Yritystoiminta kärsii luvattomasta pysäköinnistä, jos yritysten potentiaaliset asiakkaat siirtyvät mieluummin muihin liikkeisiin, joista löytyy helpommin parkkitilaa.

Virolaisten väärinpysäköinnissä kyseessä isot rahat

  • Suomessa on vuosittain jäänyt virolaisten autoilijoiden maksamattomien valvontamaksujen vuoksi saamatta satoja tuhansia euroja.
  • Pääkaupunkiseudulla suurin osa virolaisille kirjoitetuista valvontamaksuista on tähän saakka jäänyt maksamatta.
  • Vuosina 2019–2020 ParkkiPate kirjoitti noin 15 000 valvontamaksua virolaisille ajoneuvoille. Maksujen yhteissumma oli lähes 800 000 euroa. Näistä maksuista vajaa kymmenesosa maksettiin ennen perintään siirtämistä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä tekstit 🅿