Näytä kaikki

Ilmoita omistajan vaihdos

Kun myyt ajoneuvosi, sinun kannattaa ilmoittaa omistajanvaihdos Trafille, jotta uuden omistajan väärinpysäköinnit eivät tule sinun harmiksesi. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä tehdään Trafille (Liikenteen turvallisuusvirasto) rekisteri-ilmoitus.

Rekisteri-ilmoitus on tehtävä autoille myös liikennekäytöstäpoiston aikana. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä Trafille 7 päivän kuluessa omistusoikeuden luovutuspäivästä rekisteröintitoimipisteessä.

Ajoneuvon haltijasta on ajoneuvojen rekisteröintiä koskevan lainsäädännön mukaisesti aina tehtävä merkintä ajoneuvoliikennerekisteriin. Haltijatietojen muutoksista, kuten haltijan muuttumisesta omistajaksi tai haltijan lisäyksestä, vaihdoksesta tai poistosta, on tehtävä rekisteri-ilmoitus rekisteröintitoimipisteessä viimeistään 7 päivän kuluessa muutospäivästä.

Jos ajoneuvon ostaja laiminlyö rekisteröintivelvollisuutensa, voi edellinen omistaja tehdä Trafille luovutusilmoituksen, joka päättää myyjän velvoitteet luovutuspäivään.

Lue lisää Trafin sivuilta tästä