Näytä kaikki

Käräjäoikeus: Valvontamaksu on maksettava

KKO katsoi vuonna 2010 antamassaan päätöksessä, että autoilija solmi yksityiselle alueelle pysäköidessään ja pysäköinnin ehdoista kertovan opastetaulun nähdessään sopimuksen pysäköintiä valvovan yrityksen kanssa.

Ehtoja rikkonut autoilija oli sen vuoksi velvollinen maksamaan valvontamaksun, KKO linjasi. Mies joutui nyt maksamaan käräoikeuden päätöksellä valvontamaksun (40 €) sekä lisäksi 6000 € valvontayhtiön oikeudenkäyntikuja.

Käräjäoikeuden ratkaisemassa tapauksessa oli kyse valvontamaksusta, jonka helsinkiläismies sai huhtikuussa 2008 pidettyään autoa Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevassa pysäköintihallissa yli sallitun ajan.

Hallin pysäköinninvalvonta oli annettu yksityisen valvontayhtiön hoidettavaksi. Se määräsi pysäköijän maksamaan 40 euron valvontamaksun, jota mies ei kuitenkaan maksanut.

Mies nosti asiasta kanteen, koska hän halusi käräjäoikeuden vahvistavan, ettei hänen tarvitse maksaa valvontamaksua.

Hän perusteli kannettaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan näkemyksellä. Perustuslakivaliokunta katsoi keväällä 2011, että pysäköinninvalvonta on merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota ei voi siirtää muille kuin viranomaiselle.

Nyt käräjäoikeus kuitenkin tulkitsi, ettei yksityistä pysäköinninvalvontaa voida pitää julkisen vallan käyttönä. Oikeus perustelee tulkintaa sillä, ettei toistaiseksi ole voimassa lakia, joka nimenomaisesti määrittelisi yksityisen pysäköinninvalvonnan julkisesta vallankäytöstä johdetuksi.