Näytä kaikki

ParkkiPate ja ParkPatrol yhteistyöhön

ParkkiPate ja ParkPatrol ovat kumpikin merkittäviä yksityisen pysäköinninvalvonnan suomalaisia toimijoita. Molemmat toimivat maanlaajuisesti toiminnan painottuessa vahvasti alueellisiin keskuksiin.

Yhteistyösopimuksen myötä lukuisia ParkPatrolin sopimuskohteita on jo siirtynyt ParkkiPaten valvonnan piiriin. Nopein ja näkyvin muutos ko. alueilla onkin valvonnan tehostuminen sekä valvojien työasujen ja valkoisten valvonta-autojen näkyvät ParkkiPate -tunnukset.

Molempien valvontayritysten käsityksen mukaan valvonnan tehostamisen kannalta paras ratkaisu oli se, että ParkPatrol pyrki sopimuskumppaniensa myötävaikutuksella siirtämään konkreettisen valvonnan sekä koko valvontavastuun ParkkiPatelle ts. solmimaan uuden valvontasopimuksen ParkkiPaten kanssa. Tätä toimintamallia koskeva yhteistyösopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2013. ParkPatrolin sopimuskohteiden valvonnan siirron valmistelu sekä valvontasopimusten uusiminen ParkkiPaten kanssa alkoi heti.