Näytä kaikki

Perustuslakivaliokunta hyväksyi nykyisen toimintamallin

Yksityinen pysäköinninvalvonta jatkuu entisellään Perustuslakivaliokunnan hyväksyttyä nykyisen toimintamallin.

Perustuslakivaliokunnan juuri valmistuneessa lausunnossa todetaan, että sopimusvapauteen perustuva yksityinen pysäköinninvalvonta voi jatkua entisellään ja on täysin lain mukaista. Valiokunta korostaa, että kiinteistönomistajalla ja -haltijalla on oikeus määrätä alueensa käytöstä mukaan lukien pysäköinti, sopia pysäköinnin ehdoista sekä sisällyttää sopimukseen maininta sopimusrikkomuksesta aiheutuvista seuraamuksista.

Perustuslakivaliokunnan lausunto ehdottaa nykyisen toimintamallin rinnalle mahdollisuutta toimia viranomaisen avustajana. Ehdotuksen mukaan laki tulee tarjoamaan viranomaisille mahdollisuuden käyttää yksityisiä toimijoita avustajina julkista pysäköinninvalvontaa tietyillä yksityisalueilla ja maastossa suorittaessaan. Valvonnassa avustamiseen tarvitaan ko. alueen omistajan tai haltijan suostumus. Ehdotetussa mallissa kunta saa pysäköintivirhemaksut, jotka ovat myös suoraan ulosottokelpoisia.

Lue Perustuslakivaliokunnan lausunto tästä