Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

ParkkiPate Oy
PL 1
00641Helsinki
info@parkkipate.fi

2. Rekisteriasioiden kyselyosoite

ParkkiPate Oy
PL 1
00641Helsinki

3. Rekisterin nimi

ParkkiPate Oy / Reklamaatiot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

ParkkiPate Oy käyttää keräämiään henkilötietoja reklamaatioasioiden sekä valvontamaksun perusteen selvittämiseksi.
Lisäksi tietoja käytetään mahdollisten laiminlyötyjen valvontamaksujen perimiseksi tuomioistuimessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Ajoneuvosta otetut digitaaliset kuvat.
Ajoneuvon rekisterinumero, merkki sekä malli.
Reklamaation tekijän nimi, yhteystiedot, sekä reklamaation tekijän mahdolliset muut luovuttamat tiedot.
Reklamaatioon liittyvä kirjeenvaihto, sekä sähköinen että muu kirjeenvaihto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pysäköinninvalvojan ottamat digitaaliset kuvat väärinpysäköidystä ajoneuvosta.
Reklamaation tekijän luovuttamat henkilö ym. tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan Suomessa toimivien perintätoimistojen käyttöön saatavien perimiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu salasanalla. Kirjeitse tapahtunut kirjeenvaihto säilytetään
lukitussa tilassa. Tiedot ovat vain reklamaatiota käsittelevän henkilön käytössä.