Näytä kaikki

Suomalainen valittaa ahkerasti pysäköinninvalvontamaksuista

pysäköinninvalvontamaksulaite

Suomalaiset reklamoivat saamistaan pysäköintivalvontamaksuista ahkerasti. Kuluvana vuonna kesäkuun alkuun mennessä ParkkiPaten järjestelmiin on kirjattu noin 3000 reklamaatiota kuukaudessa. Vielä ahkerammin tehdään pysäköintivirheitä, sillä valvontamaksuja kirjoitetaan Suomessa vuosittain noin 400 000. Suomen suurin pysäköintialan työllistäjä ParkkiPate muistuttaa, että valvontamaksu olisi helppoa välttää.

ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo, että valituksen tekeminen valvontamaksusta on autoilijalle hyvin helppoa, ja reklamaatioprosessi on läpinäkyvä.

– Autoilija näkee järjestelmästämme kaikki valvontamaksuun liittyvät tiedot ja kuvat eli kaiken saman dokumentaation kuin reklamaation käsittelijäkin. Valvojan inhimillisestä virheestä johtuvat valvontamaksut mitätöimme aina.

Yleisin valituksen aihe liittyi pysäköimiseen ilman aluelupaa

Tänä vuonna useampi kuin joka viides reklamaatio (20,5 %) on liittynyt valvontamaksuihin, joiden aiheena on auton pysäköiminen ilman alueelle pysäköinnin oikeuttavaa pysäköintilupaa. Tämä on ollut yleisin reklamaatioiden aihe kuluvana vuonna.

Metsärannan muistuttaa, että toisen henkilön tai yrityksen parkkipaikalle pysäköimisessä on kyse omaisuuden luvattomasta käyttämisestä.

– Toisen paikalle pysäköivä käyttää luvatta jotain toiselle kuuluvaa. Pysäköintipaikasta maksaa aina joku: esimerkiksi taloyhtiön asukas tai kiinteistössä toimiva yritys. Siksi paikan kuuluisi olla hänen käytettävissään vuorokauden ympäri.

Kakkossijalla pysäköintimaksun maksamatta jättäminen

Lähes yhtä moni autoilija on reklamoinut saatuaan valvontamaksun koska ei ole maksanut pysäköinnistä ollenkaan. Tapauksia on ollut 19 % kaikista reklamaatioista.

– Jos ei ole maksukorttia parkkilipun hankkimiseen, eikä käytä pysäköintisovelluksia, kannattaa harkita auton siirtämistä jonnekin muualle, Metsäranta vinkkaa.

Hän muistuttaa, että pysäköintimaksun hoitamiseen on lukuisia eri maksutapoja: esimerkiksi kortit tai mobiilisovellukset. ParkkiPaten valvomilla alueilla pysäköinnin voi maksaa EasyPark-, Parkman- ja Moovy- sovelluksilla.

Yli kymmenesosa valituksista koski pysäköintikiekkoa

Kiekon käyttämättä jättäminen on ollut reklamaatiotilastojen kärjessä pitkään. Se on tilastojen kolmossijalla, tänä vuonna useamman kuin joka kymmenennen reklamaation aiheena (13 %). Metsäranta kertoo, että tämä pysäköintivirhe on yleinen erityisesti liikekiinteistöjen pihoilla.

– Kiekon käyttäminen on pieni asia, jolla on iso merkitys. Sen ansiosta kiireisilläkin alueilla on mahdollista pysäköidä ilmaiseksi. Aikarajojen avulla kiinteistön omistaja varmistaa, että pysäköintitilaa riittää kiinteistössä oikeasti asioiville ihmisille. Jos samoilla paikoilla pidetään autoja vuorokauden ympäri, alueella asioiville ei riitä paikkoja.

Lähes joka kymmenes reklamoi, vaikka pysäköi muualle kuin merkityille paikoille

Vajaa kymmenesosa autoilijoiden tekemistä reklamaatioista on tänä vuonna koskenut valvontamaksuja, joiden aihe oli pysäköiminen muualle kuin merkityille paikoille tai pelastustielle. Tämä oli neljänneksi yleisin reklamaation aihe.

Metsäranta painottaa, että tämän pysäköintisäännön noudattaminen voi pelastaa ihmishenkiä.

– Jos pysäköi pelastustielle, ei välttämättä tule ajatelleeksi, että auto voi aiheuttaa vaaratilanteen. Hätätilanteen sattuessa pelastustielle pysäköity auto voi aiheuttaa ongelmia, jos ambulanssi tai paloauto ei pääse paikalle tai ihmiset eivät pääse poistumaan alueelta.

Arjen kiire saa unohtamaan pysäköintisäännöt

Vajaa kymmenesosa reklamaatioista tehtiin valvontamaksuista, joiden aihe oli sallitun pysäköintiajan ylitys. Tämä oli valitustilastojen viidennellä sijalla.

Metsäranta arvioi, että sallitun pysäköintiajan ylittäminen on yleistynyt, koska arjen kiire on viime vuosina lisääntynyt, eivätkä autoilijat ehdi tarkistaa pysäköintiehtoja.

– Nykyään pysäköinti on useimmissa paikoissa mahdollista maksaa helposti mobiilisovelluksilla. Sovellukset muistuttavat hyvissä ajoin ennen kuin pysäköintiaika on loppumassa, ja sovellusten avulla aikaa voi myös lisätä näppärästi.

Viisi yleisintä reklamaatioiden aihetta

  1. Pysäköinti ilman alueen pysäköintitunnusta: 20,5 %
  2. Pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen: 19 %
  3. Pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen: 13 %
  4. Pysäköinti muualle kuin merkityille paikoille: 9,6 %
  5. Sallitun pysäköintiajan ylitys: 8,5 %

Näin teet reklamaation pysäköinninvalvontamaksusta

  • Pysäköinninvalvontamaksusta voi reklamoida ainoastaan kirjallisesti. Reklamointi tapahtuu kirjallisessa muodossa autoilijan oman oikeusturvan takaamiseksi.
  • Kirjallisen reklamaation jättäminen voi tehdä netissä, esimerkiksi ParkkiPaten palvelujärjestelmästä.
  • Autoilija voi kirjautua ParkkiPaten järjestelmään asianumerolla ja auton rekisterinumerolla.
  • Valvontamaksun mitätöiminen ei ole itsestäänselvyys. Valvontamaksuja kirjataan vain aiheesta ja tilanteista otetaan aina valokuvat. Valvojan inhimillisestä virheestä johtuvat valvontamaksut mitätöidään aina.
  • Reklamaatio käsitellään usein muutamassa päivässä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä tekstit 🅿