Kontrollavgift

ParkkiPates privaträttsliga kontrollavgift ges åt fordon som parkerats i strid mot parkeringsvillkoren.

ParkkiPates kontrollavgift grundar sig på ägarens rätt att göra upp avtalsvillkor för parkering som sker inom det egna området. Det är alltså inte fråga om böter, eller en parkeringsbot som en kommunal parkeringsövervakare gett.

När en bilist parkerar förbinder han eller hon sig vid att iaktta parkeringsvillkoren som meddelas på skyltarna i området. På skyltarna nämns att parkering i strid mot parkeringsvillkoren leder till att en kontrollavgift ska erläggas. Ifall föraren inte iakttar de nämnda avtalsvillkoren, är han eller hon skyldig att betala den kontrollavgift som nämns på skylten som skadestånd.

En anmärkning om obetalda övervakningsavgifter skickas alltid innan indrivning. Efter indrivning kommer en talan att inledas i tingsrätten för kvarvarande obetalda fodringar. Efter att domen vunnit laga kraft kan fordran indrivas genom utmätning.

Reklamationer

Ifall du anser att du fått en obehörig kontrollavgift, kan du göra en skriftlig reklamation om saken inom 14 dagar från datumet på kontrollavgiften.

Ni kan logga in i reklamationssystemet med er bils registernummer och med numret ni fått med kontrollavgiften. Gör en reklamation: https://reklamaatio.parkkipate.fi/?lang=sv

Tvister angående kontrollavgifter utreds i första hand genom reklamation. Efter reklamationsprocessen har du rätt att begära ett avgörande av konsumenttvistenämnden, om du fortfarande anser att kontrollavgiften inte är grundad. Konsumenttvistenämnden kan ge en rekommendation i ärendet.

Behandlingen av ett ärende i konsumenttvistenämnden tar i genomsnitt 6–14 månader. Mer information finns på: https://www.kuluttajariita.fi/sv/.

Vänligen observera att begäran av avgörande hos konsumenttvistenämnden inte utgör ett hinder för att väcka talan vid tingsrätten för att få ett verkställbart avgörande. ParkkiPate Oy vidtar stämningsåtgärder efter eget gottfinnande efter att noggrant ha gått igenom ärendet.

Asianumero reklamaatiossa

ParkkiPate har rätten att övervaka

ParkkiPate är det inhemska ParkkiPate Oy:s varumärke. ParkkiPate sköter om privat parkeringsövervakning i hela Finland 24 timmar i dygnet – varje dag. ParkkiPate har avtalat med privata parkeringsområdens ägare eller innehavare om parkeringsövervakning och om indrivning av kontrollavgiften inom sina områden. När en förare parkerar på området godkänner han eller hon villkoren som visas på parkeringsområdets skyltar.

Vanliga frågor

Får man flytta på parkeringsskivan under parkeringen?

Nej, du måste flytta på fordonet.

Får man ställa in parkeringsskivans tid till en senare tid?

Nej, skivan ska alltid läggas på nästa jämna timme eller halvtimme.

Vad händer om parkeringstiden hinner upphöra innan man kommer fram till sitt fordon?

Ni kan ges en kontrollavgift enligt villkoren för området.

Var får jag parkera mitt fordon?

På vilken som helst av de parkeringsplatser i området som uppfyller villkoren. Du får till exempel inte parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade utan ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Var kan jag ställa frågor om parkeringen eller parkeringsavgifter?

ParkkiPates kundtjänst betjänar dig vardagar kl 9-16 på numret 09 4134 5100. Ifall du vill reklamera om kontrollavgiften kan du göra det på adressen: https://reklamaatio.parkkipate.fi/?lang=sv

Hur fungerar ParkkiPates övervakning?

Vi har noggrant fastställda körrutter, som vi övervakar. Vi fotograferar bilarna för att undvika missförstånd, och övervakar alltid området enligt områdets villkor.

Finländsk_Service
Olemme Suomen Yrittäjien jäsenyritys
ålitlig_partner