Ifall er begäran om dataskydd handlar om till exempel hanteringen av reklamation eller övervakningsfoton tagna på ert fordon, kan ni se den reklamation ni gjort och alla övervakningsfoton av er bil i realtid i vårt reklamationssystem. Ni kan logga in i reklamationssystemet med er bils registernummer och med numret ni fått med övervakningsavgiften.

Kontrollera dina personliga uppgifter

För att säkra dina personuppgifter, förutsätter vi att du fyller i denna blankett i sin helhet. Ifall blanketten inte är helt ifylld, kan vi inte koppla samman din begäran om dataskydd med uppgifterna i vårt register.

Ni kan också göra en begäran om era personuppgifter per post på adressen:

  • ParkkiPate Oy, PB 73, 00701 Helsingfors

I begäran som skickas per post ska inkluderas en kopia av ett gällande identitetsbevis samt en ifylld och utskriven blankett om datasekretess från oss. Vi kommer med ett skilt brev att be er bekräfta er förfrågan och samtidigt meddelar ni en e-postadress, till vilken vi kan leverera eventuella uppgifter och svar på er begäran.

Vi svarar på alla förfrågningar eller begäran som gäller dataskydd så snart som möjligt, dock senast en månad från det att begäran inlämnats.

  • Personuppgifter

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.