Referenser

Direkt från våra kunder

Sari Leppänen, servicechef, upphandling ja lokaler

Mehiläinen Tölö


”I början räckte parkeringsplatserna inte åt våra kunder, istället används hela parkeringsområdet främst av andra långtidsparkerare Vi valde CityParkki/ParkkiPate för att förändra parkeringsområdet till avgiftsbelagt. Vi ville att vårt parkeringsområde bättre skulle användas av våra egna kunder, och att bilar skulle komma och gå oftare på parkeringsplatserna. CityParkki/ParkkiPate monterade en biljettautomat i området och alla nödvändiga skyltar enligt principen ”nyckeln-i-handen”. Parkeringsområdet har efter ändringen varit klart i bättre användning av våra kunder, och CityParkki/ParkkiPate har varit en flexibel och lätt samarbetspartner.”

Juha Vesa, verkställande direktör, byggmästare

J & E Management


”Vi har varit nöjda med företag som idkar privat parkeringsövervakning. Vi började vårt samarbete med tidigare UPV, numera ParkkiPate Oy. Fastigheternas och markområdenas innehavare har rätten att övervaka olovlig parkering på sina områden. Den kommunala parkeringsövervakningen som städerna arrangerar fungerar inte som den borde. Svarstiderna är för långa och organisationen för osmidig.”

Sami Pullinen, verkställande direktör

Sali365


”När vi började affärsverksamhet med gym vid Spannmålsvägen i Malm, kunde våra kunder inte komma till parkeringen på grund av olovlig parkering. Våra egna uppmaningar att flytta bilarna fungerade inte, men som tur kunde ParkkiPate erbjuda oss en fungerande lösning för kundparkeringen. Två veckor efter att vi ingått avtalet började kunderna strömma in tack vare den förbättrade parkeringssituationen. Nu är både kunder och personalen nöjda.”