Tietoa autoilijoille

Valvontamaksu

ParkkiPaten yksityisoikeudellinen valvontamaksu annetaan pysäköintiehtojen vastaisesti pysäköidyille ajoneuvoille.

ParkkiPaten valvontamaksu perustuu omistajan oikeuteen asettaa sopimusehtoja omalla alueellaan tapahtuvalle pysäköinnille. Kyseessä ei siis ole sakko, eikä kunnallisen pysäköinninvalvojan antama pysäköintivirhemaksu.

Pysäköidessään autoilija sitoutuu noudattamaan alueen kylteissä ilmoitettuja pysäköintiehtoja. Kylteissä on maininta siitä, että sopimusehtojen vastainen pysäköinti aiheuttaa velvoitteen valvontamaksun suorittamiseen. Mikäli kuljettaja ei noudata mainittuja sopimusehtoja, hän on velvollinen maksamaan kylteissä mainitun suuruisen valvontamaksun vahingonkorvauksena.

Maksamattomista valvontamaksuista lähetetään aina huomautuskirje ennen perintää. Perinnän jälkeen edelleen maksamattomille saataville haetaan käräjäoikeudesta päätös saatavan maksamisesta. Tuomion jälkeen saatava voidaan periä ulosoton kautta.

Reklamaatio

Jos olet saanut valvontamaksun mielestäsi aiheetta, voit tehdä asiasta kirjallisen reklamaation 14 päivän kuluessa valvontamaksun päiväyksestä.

Voit myös tarkistaa kaikki omaan tapahtumaasi liittyvät tiedot kätevästi autoilijan asiakaspalvelujärjestelmästä, johon pääset klikkaamalla tästä.

Asianumero reklamaatiossa

 

Tärkeä tieto valvontamaksusta on asianumero, joka löytyy valvontamaksusta yllä olevasta kohdasta.

Teethän reklamaation aina kirjallisesti, sillä emme voi vastaanottaa puhelimitse tehtyjä reklamaatioita. Reklamaatio on ensisijainen keino valvontamaksuja koskevien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Reklamaatioprosessin jälkeen sinulla on oikeus pyytää ratkaisua kuluttajariitalautakunnalta, mikäli olet edelleen eri mieltä valvontamaksun aiheellisuudesta. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiassa suosituksen.
Käsittelyaika kuluttajariitalautakunnassa on keskimäärin 6–14 kuukautta. Lisätietoa saat osoitteesta https://www.kuluttajariita.fi/fi/.

Huomioithan, että ratkaisusuosituksen pyytäminen kuluttajariitalautakuntaan ei estä asian saattamista vireille tuomioistuimessa täytäntöönpantavan ratkaisun saamiseksi. ParkkiPate Oy ryhtyy haastetoimiin harkintansa mukaan käytyään asian huolellisesti läpi.

ParkkiPatella on oikeus valvoa

ParkkiPate on kotimaisen ParkkiPate Oy:n tuotemerkki. ParkkiPate hoitaa yksityistä pysäköinninvalvontaa kaikkialla Suomessa 24 tuntia – joka päivä. ParkkiPate on sopinut yksityisten pysäköintialueiden omistajien tai haltijoiden kanssa pysäköinninvalvonnasta sekä valvontamaksun perimisestä alueillaan. Alueelle pysäköidessään ajoneuvon kuljettaja hyväksyy pysäköintialueen kylteissä olevat ehdot.

Usein kysytyt kysymykset

Saako pysäköintikiekkoa siirtää pysäköinnin aikana?

Ei saa, teidän on siirrettävä ajoneuvoa.

Saako kiekon laittaa alkamaan etuajassa?

Ei saa, kiekko pitää asettaa aina seuraavaan tasatuntiin tai puoleen tuntiin.

Mitä jos pysäköintiaika ehtii täyttyä ennen ajoneuvolle saapumista?

Teille voidaan määrätä alueen ehtojen mukainen valvontamaksu.

Mihin saan pysäköidä ajoneuvoni?

Mihin tahansa alueen ehtojen mukaiselle pysäköintipaikalle. Et saa pysäköidä esimerkiksi vammaisen pysäköintipaikalle ilman vammaisen pysäköintilupaa.

Mistä voin esittää kysymyksiä pysäköintiin tai valvontamaksuihin liittyen?

ParkkiPaten asiakaspalvelu palvelee sinua arkisin klo 9-16 numerossa 09 4134 5100. Jos haluat reklamoida valvontamaksusta, voit tehdä sen osoitteessa: https://reklamaatio.parkkipate.fi/

Miten ParkkiPaten valvonta toimii?

Meillä on tarkkaan määritellyt ajopiirit, joita valvomme. Kuvaamme autot väärinkäsitysten välttämiseksi ja valvomme aluetta aina alueen ehtojen mukaan.

ParkkiPate-Suomalaista_palvelua
Olemme Suomen Yrittäjien jäsenyritys
ParkkiPate-Luotettava_kumppani