Tietoa autoilijoille

Valvontamaksu

ParkkiPaten yksityisoikeudellinen valvontamaksu annetaan pysäköintiehtojen vastaisesti pysäköidyille ajoneuvoille.

ParkkiPaten valvontamaksu perustuu omistajan oikeuteen asettaa sopimusehtoja omalla alueellaan tapahtuvalle pysäköinnille. Kyseessä ei siis ole sakko, eikä kunnallisen pysäköinninvalvojan antama pysäköintivirhemaksu.

Pysäköidessään autoilija sitoutuu noudattamaan alueen kylteissä ilmoitettuja pysäköintiehtoja. Kylteissä on maininta siitä, että sopimusehtojen vastainen pysäköinti aiheuttaa velvoitteen valvontamaksun suorittamiseen. Mikäli kuljettaja ei noudata mainittuja sopimusehtoja, hän on velvollinen maksamaan kylteissä mainitun suuruisen valvontamaksun vahingonkorvauksena.

Maksamattomista valvontamaksuista lähetetään aina huomautuskirje ennen perintää. Perinnän jälkeen edelleen maksamattomille saataville haetaan käräjäoikeudesta päätös saatavan maksamisesta. Tuomion jälkeen saatava voidaan periä ulosoton kautta.

Reklamaatio

Jos olet saanut valvontamaksun mielestäsi aiheetta, voit tehdä asiasta kirjallisen reklamaation 14 päivän kuluessa valvontamaksun päiväyksestä.  Huomioithan, että aiheeton reklamaatio saattaa aiheuttaa lisäkuluja.

ParkkiPatella on oikeus valvoa

ParkkiPate on kotimaisen ParkkiPate Oy:n tuotemerkki. ParkkiPate hoitaa yksityistä pysäköinninvalvontaa kaikkialla Suomessa 24 tuntia – joka päivä. ParkkiPate on sopinut yksityisten pysäköintialueiden omistajien tai haltijoiden kanssa pysäköinninvalvonnasta sekä valvontamaksun perimisestä alueillaan. Alueelle pysäköidessään ajoneuvon kuljettaja hyväksyy pysäköintialueen kylteissä olevat ehdot.