Näytä kaikki

Yksityisyydensuoja on ParkkiPatelle tärkeää

ParkkiPaten logo ja tiedote

Tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan ParkkiPate on rikkonut EU:n tietosuoja-asetusta eli GDPR-asetusta.  Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan ParkkiPatelle on annettu rikkeestä 75000 euron seuraamusmaksu.

Otamme yksityisyydensuojan hyvin vakavasti

GDPR-asiat ovat meille hyvin tärkeitä, ja otamme ihmisten yksityisyydensuojaan liittyvät asiat erittäin vakavasti.

Olemme kehittäneet yrityksemme GDPR-käytäntöjä usean vuoden ajan yhdessä GDPR-asioihin perehtyneiden lakimiesten kanssa. Näin olemme pyrkineet varmistamaan, että yrityksemme käytännöt olisivat varmasti kunnossa. Tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa toimintatavoissamme olemme painottaneet etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen korostamaa tietojen eheyden ja luottamuksellisuuden periaatetta. Käsityksemme mukaan tietosuojavaltuutetun päätöksessä on kyse eri tietosuojaperiaatteiden painottamista koskevasta tulkintaristiriidasta.

Olemme pyytäneet tietosuojavaltuutetulta toimintaohjeita ja neuvoja ja pyrkineet joka kohdassa toimimaan viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Seuraamusmaksun perusteet ovat kohtuuttomat

Näkemyksemme mukaan seuraamusmaksun perusteet ovat kohtuuttomat. Olemme noudattaneet GDPR-asioissa huolellisuutta ja noudattaneet rekisteröityjen oikeuksia, huomioiden kaikki soveltuvat lait.

Noudatamme aina tietosuojavaltuutetun ohjeistuksia. Tulemme korjaamaan mahdollisimman pikaisesti seikat, jotka tietosuojavaltuutettu on katsonut toiminnassamme puutteiksi tietosuojavaltuutetun nyt antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Perehdymme tarkasti tietosuojavaltuutetulta saamaamme aineistoon. Tulemme mahdollisesti valittamaan annetusta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja pyytämään, että annetussa päätöksessä olevat asiavirheet kumotaan.

Christian Metsäranta
Toimitusjohtaja
ParkkiPate Oy
[email protected]